Informace od zdravotní sestry

HLAVNÍ STRÁNKA

  

WARFARIN

  

HODNOTY INR

  

DIETA

  

ALTERNATIVY

  

Kustovnice a Warfarin

Napsala Mgr. Světluše Vinšová

Poslední revize:

Warfarin musí být užíván výhradně pod lékařským dohledem, jelikož může reagovat na jiné léky nebo potraviny, které jíme. Mezi takovéto potraviny patří i kustovnice, kterou je tedy nutné konzumovat jen pod dohledem lékaře, aby lékař mohl případně upravit dávkování léku. I bylinné přípravky, které zahrnují heřmánek, česnek, ginkgo nebo borůvky, reagují s účinnou látkou jménem warfarin.

Goji podle Wikipedie

Wikipedie uvádí, že godži (goji) jsou plody dvou druhů kustovnice – kustovnice cizí (Lycium barbarum) a blízce příbuzné kustovnice čínské (L. chinense). Kustovnice jsou opadavé keře s jednoduchými střídavými listy a pravidelnými purpurovými květy, řazené do čeledi lilkovité a pocházející z Asie. Pěstují se zejména ve střední a severní Číně. Plody a mladé listy jsou v asijských zemích součástí jídelníčku, plody a kůra kořenů jsou využívány v místní medicíně. Na přelomu tisíciletí se godži objevilo i na trhu v Evropě a Severní Americe a od té doby jeho obliba stoupá. V České republice jsou sušené plody běžnou součástí sortimentu obchodů se zdravou výživou a potravinovými doplňky. V některých zemích jsou nabízeny též džusy s obsahem šťávy z godži.

Dle Wikipedie medicínské studie potvrdily, že godži má léčivé účinky u plodů, kvůli nimž jsou v asijské medicíně využívány již po celá tisíciletí. Zároveň se kolem tohoto produktu točí celá řada mýtů a omylů, a to jak v identitě rostlin, oblasti a způsobu jejich pěstování a sběru, tak i co se týče proklamovaných účinků a obsahových látek. Prodávané plody bohužel často obsahují stopy různých pesticidů. Godži se konzumuje syrová, sušená nebo jako šťáva.

Kustovnice cizí (Lycium barbarum) a kustovnice čínská (L. chinense) jsou opadavé keře s jednoduchými listy a dorůstají obvykle výšky 0,5 až 2 metry. Mají pravidelné, purpurově zbarvené květy nálevkovitého tvaru. Plodem je žlutooranžová až červená dužnatá bobule. Plody jsou vejcovité až podlouhlé a obsahují 4 a více žlutých nebo žlutohnědých plochých semen. U kustovnice cizí jsou 0,4 až 2 cm dlouhé a 0,5 až 1 cm široké a semena jsou větší (2,5 až 3 mm). Kustovnice čínská mívá ve volné přírodě plody asi 0,7 až 1,5 cm dlouhé a 5 až 8 cm široké. U pěstovaných rostlin bývají větší, až 2,2 cm dlouhé a 1 cm široké. Také var. potaninii má větší plody, až 2,5 cm. Semena jsou jen asi 2 mm dlouhá. Za zralosti se plody uvolňují z vytrvalého zeleného kalichu a opadávají. Velikost, tvar plodů a množství semen jsou u různých kultivarů kustovnice cizí odlišné. Některé kultivary pěstované v současné době v Číně jsou hybridogenního původu. Oba druhy kustovnice jsou si značně podobné. Hlavní rozlišovací znaky spočívají v poměrné velikosti květních částí, tvaru kalicha a ochlupení koruny, dále ve vzrůstnosti rostlin, tvaru listů a velikosti semen. Většina rostlin pěstovaných a nabízených jako kustovnice čínská je ve skutečnosti kustovnice cizí.

Jak se uvádí ve Wikipedii, sušené plody godži jsou oranžovočervené a mají svraštělý povrch. Chutí poněkud připomínají rajčata. Vůně může evokovat datle, hrozinky nebo sušené brusinky a lze v ní rozeznat i sladké lékořicové tóny. Wikipedie zmiňuje, že jako země původu kustovnice cizí je zpravidla uváděna Čína, některé zdroje však jako původní areál rozšíření uvádějí oblast jihovýchodní Evropy a Malé Asie. V současné době se vyskytuje zdomácnělá v teplejších oblastech Evropy, Asie a Severní Ameriky a v severní Africe. Ve své domovině (v Číně) roste zejména v křoviskách, pustinách, zasolených místech, podél cest a v okolí lidských sídel. Je rozšířena od teplejších oblastí mírného pásu po subtropy. V České republice se vyskytuje roztroušeně až hojně v celém termofytiku a v teplejších oblastech mezofytika. Roste zde na druhotných stanovištích, zvláště na okrajích cest, na rumištích a neudržovaných místech, podél zdí a podobně, zejména na sušších, zásaditých, lehkých, živinami bohatých půdách. Kustovnice čínská se vyskytuje v Asii od jihozápadní Asie přes Čínu a Mongolsko po Japonsko a Thajsko. O původnosti druhu v různých částech tohoto areálu není dostatek informací. V Evropě občas roste jako zdomácnělá.

Wikipedie uvádí, že mezi hlavní účinné látky v plodech kustovnice náležejí polysacharidy a karotenoidy. Dále jsou přítomny flavonoidy, volné aminokyseliny, vitaminy, mastné kyseliny, steroidy a různé další látky. Godži je rovněž bohaté na minerální látky. Na rozdíl od většiny jiných lilkovitých rostlin neobsahují dané druhy kustovnice v relevantním množství ani alkaloidy, ani glykosidy. Ve 100 g sušeného godži je obsaženo celkem 391 kcal energie, 56 g cukrů, 7,4 g vlákniny, 11 g bílkovin a 3,6 g tuků.

Polysacharidy

Z hlediska účinků nejvýznamnější a nejvíce studované obsahové látky plodů kustovnice jsou polysacharidy, označované zkratkou LBP (lycium barbarum polysacharides), a glykopeptidy, označované jako LBGp. Tvoří asi 5 až 8 % hmotnosti suchého plodu. Jsou to látky rozpustné ve vodě. Jedná se o komplexní směs, v níž převládají silně větvené heteropolysacharidy, polypeptidy a proteoglykany. Asi 90 až 95 % této směsi molekul tvoří cukerné jednotky. Zastoupena je xylóza, glukóza, arabinóza, galaktóza, manóza, rhamnóza a kyselina galakturonová. Podle některých údajů převládá xylóza a glukóza, dle studie z roku 2010 převládá arabinóza. Rovněž v nich bylo zjištěno celkem 18 aminokyselin. Některé z polysacharidů a glykopeptidů byly izolovány v čisté podobě pomocí chromatografických metod.

Karotenoidy

Dle Wikipedie je v suchých plodech godži obsaženo 0,03 až 0,5 % karotenoidů (pro srovnání, v čerstvé mrkvi je to 0,06 až 0,3 %). Tyto látky jsou zodpovědné za oranžovou až červenou barvu plodů a jejich obsah stoupá s tím, jak plody dozrávají. V extraktech z plodů kustovnice cizí bylo zjištěno celkem 11 volných a 7 esterově vázaných karotenoidů. Asi třetinu až polovinu množství těchto látek v dužnině plodů představuje dipalmitát zeaxantinu (průměrně asi 114 mg/100 g), dále je přítomen palmitát β-kryptoxanthinu (3,3 až 6,9 mg/100 g), monopalmitát zeaxantinu (1,1 až 6,3 mg/100 g), volný zeaxantin (0,14 mg/100 g), β-karoten (2,4 mg/100 g) a jiné. V semenech kustovnice cizí představuje 83 % karotenoidů zeaxantin, dále je zastoupen β-kryptoxanthin, β-karoten, mutatoxanthin a malá množství dalších, dosud neidentifikovaných karotenoidů.

Vitaminy

Dále Wikipedie uvádí, že v plodech kustovnice cizí najdeme i vitamin B2 (riboflavin), B1 (thiamin) a vitamin C. Obsah vitaminu C se v suchých plodech pohybuje okolo 42 až 49 mg na 100 gramů a je srovnatelný s množstvím obsaženým v citrusových plodech. V čerstvých plodech je obsaženo asi 30 mg vitaminu C na 100 g. Vitamin B1 se zde vyskytuje v množství asi 0,35 mg na 100 gramů suché váhy, vitamin B2 pak v množství 0,46 mg. Rovněž je přítomen vitamin E (tokoferol).

Minerální látky

Ve Wikipedii se rovněž můžeme dočíst, že jsou plody godži bohaté na minerální látky. Představují v rámci ovoce jeden z nejbohatších zdrojů železa, zinku, manganu, mědi a chromu. V plodech importovaných z Číny byl zjištěn průměrný obsah železa 67 mg na 1 kg suchých plodů, zinku 110 mg, manganu 6 mg, mědi 8,3 mg, chromu 0,4 mg. Množství obsažené ve 20 g suchého godži představuje asi 25 % doporučené denní dávky zinku, 18 % mědi, 23–32 % chromu a 7–17 % železa. V plodech godži bylo dále zjištěno celkem 21 stopových prvků, mimo jiné selen a kobalt.

Další látky

Z dalších látek jsou dle Wikipedie přítomny flavonoidy (myricetin, kvercetin, kempferol, rutin a další), kumariny (skopoletin, kyselina p-kumarová), různé mastné kyseliny, glycerogalaktolipidy, derivát dopaminu lyciumid, deriváty fenolu a pyrrolu a jiné. Plody kustovnice cizí obsahují 1–2,7 % volných aminokyselin, mezi nimiž převládá prolin. Z nebílkovinných aminokyselin je přítomen taurin, kyselina γ-aminobutyrová a trimethylglycin (betain). Plody rovněž obsahují malá množství různých steroidů. Zajímavou obsahovou látkou je L-monomenthyl sukcinát. Je to látka bez chuti s fyziologicky ochlazujícím účinkem na organismus, obsažená také například v mátě peprné.

Wikipedie upozorňuje, že godži nabízené na trhu je v převažující míře nesprávně označováno jako plody kustovnice čínské. To však neodpovídá skutečnosti, neboť převážná většina godži pěstovaného v Číně a vyváženého do zahraničí jsou plody kustovnice cizí, případně vyšlechtěných kultivarů získaných hybridizací kustovnice cizí s vybranými jinými druhy kustovnic. Godži jsou tedy plody té samé kustovnice, která roste běžně zdomácnělá i v teplejších oblastech České republiky. A ačkoliv je godži poměrně často prodávané jako bio nebo případně jako plody sbírané z divokých rostlin v nedotčené přírodě, převážná většina plodů na trhu pochází z komerčních plantáží. V Číně navíc není bio zemědělství nijak uzákoněno a při pěstování se běžně používají pesticidy. V roce 2010 byl proveden rozbor 26 různých vzorků sušeného godži na obsah pesticidů. Výsledky studie byly závažné. Bylo zjištěno celkem 38 různých pesticidů, v průměru 11 na vzorek. Pouze 6 ze všech vzorků (včetně 2 nabízených jako bio) splňovalo povolené evropské normy pro maximální obsah reziduí jednotlivých pesticidů. Překročení normy se ve většině případů týkalo acetamipridu, v ojedinělých případech chlorothalonilu a propargitu. Pesticidy byly rovněž zjištěny ve 4 vzorcích prodávaných jako natural. Rovněž zpráva americké FDA (U.S. Food and Drug Administration) z března 2015 přináší přehled různých pesticidů zjištěných ve vzorcích godži od celé řady dovozců. Mezi zjištěnými pesticidy zde dominuje zejména acetamiprid, fenvalerát, karbendazim, triadimenol a fenpropathrin.

výběr z naší tvorby

Jak se může používat kustovnice a Warfarin

Ti, kteří se léčí warfarinem, se musí vyhnout bobulím goji, protože existuje interakce mezi ní a léčivem. Dle provedených studií warfarin interaguje s lyciem, třezalkou, mangem, česnekem, sójovou omáčkou, goji a jinými. Byly hlášeny interakce u 80leté čínské pacientky, která konzumovala bylinkový čaj vyrobený z bobulí goji a užívala také warfarin (vyskytlo se u ní nadměrné krvácení). Další studie u jiného pacienta, který pil čaj goji a užíval warfarin, zjistila, že když přerušil konzumaci čaje z goji, doba krvácení byla stabilizována. Z čehož se tedy vyvodilo, že existuje určitá interakce mezi warfarinem a bobulemi goji a že by se mělo této společné konzumaci zabránit. Všichni pacienti užívající warfarin by měli být varováni před přijetím specifických opatření a nebezpečím některých potravin, které požívají, aby se vyhnuli nežádoucím účinkům. Vždy je nutné informovat ošetřujícího lékaře o každém doplňku nebo lécích, které užíváte.

Nežádoucí účinky

Bylo zjištěno, že bobule goji „soutěží“ s warfarinem o enzym CYP450 C29. Tento enzym je metabolickým kontrolním bodem, a pokud ho velké množství, dochází ke zpoždění ve zpracování. Tento enzym je nutný k rozpadu warfarinu a zpoždění ve zpracování warfarinu znamená, že léčivo nemůže plnit svou funkci a způsobuje větší riziko krvácení.

výběr z naší tvorby

Dávkování goji

Doporučené denní dávkování pro dospělé osoby jsou asi dvě hrstky bobulí denně. Menší děti by rozhodně neměly konzumovat více než poloviční dávku. Vyšší míra konzumace vede k problémy se zažíváním. Odborníci nedoporučují jíst větší množství kustovnice před spaním, protože mohou nastat problémy s nespavostí. Budete-li dodržovat stanovenou denní dávku, nebudete mít žádné problémy. Blahodárné účinky kustovnice čínské můžete pozorovat již po několika týdnech užívání.

Recepty s goji

Tvarohový koláč s kustovnicí

Tvarohové koláče s kustovnicí jsou oblíbenou pochoutkou, která není náročná ani finančně, ani časově.

Ingredience: 150 g hladké mouky, 150 g másla, 80 g moučkového cukru, 1 žloutek, 1 vanilkový cukr, 1 lžička prášku do pečiva

Ingredience na polevu: 150 g moučkového cukru, 500 g tvarohu, 2 vejce, kustovnice, rozinky, brusinky

Postup: Z ingrediencí připravte těsto a to vtlačte do formy. Nezapomeňte formu vymazat máslem a vysypat moukou či vyložit pečicím papírem. Těsto nechte na šest minut předpéct na 180 °C a mezitím si připravte tvarohovou polevu. Je to velmi jednoduché, umíchejte tvaroh se žloutky a moučkovým cukrem. Vyšlehejte z bílků tuhý sníh a zamíchejte do tvarohu. Po šesti minutách vyjměte z trouby těsto a rozprostřete na něj tvarohovou směs. Tu ozdobte sušenými plody goji, rozinkami a brusinkami a nechte koláč ještě na 20 minut dopéct na 180 °C. Tip na závěr: aby plody změkly, nechte je předtím krátce namočené ve vodě.

Goji s müsli

Müsli patří mezí oblíbené a hlavně časově nenáročné pochoutky, které můžete konzumovat třeba každý den.

Ingredience: 250 g ovesných vloček, 50 g kustovnice čínské, 100 g směsi ořechů, mandlí a rozinek, 75 g přírodního třtinového cukru

Postup: Smíchejte vločky a cukr do většího hrnce a pražte do té doby, než se cukr rozpustí a vločky zezlátnou. Stále míchejte a přidejte kustovnici, oříšky a rozinky. Pokud vám v müsli chutná ovoce, čokoláda či cornflakes, dolaďte podle své chuti. Připravenou směs můžete zalít mlékem. Získá vynikající karamelovou chuť.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Jeon Sang

odkaz na článek

. Kustovnice a Warfarin [online]. Warfarin-dieta.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

Připojit fotku

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.


Zajímavé články

Warfarin-dieta

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS