Informace od zdravotní sestry

MENU

  

WARFARIN

  

HODNOTY INR

  

DIETA

  

ALTERNATIVY

  

Lék Brilique

 


Aktualizováno:

Nové léky na ředění krve

Co je to za lék to Brilique?
Brilique obsahuje účinnou látku zvanou ticagrelor. Patří do skupiny léků nazývaných protidestičkové látky (Antiagregancia).
K čemu se lék Brilique používá?
Tento lék bývá zpravidla předepsán po prodělání některého z těchto srdečních onemocnění:
- infarkt myokardu,
- nestabilní angina pectoris (angina pectoris nebo bolest na hrudi, která není dostatečně kompenzována).
Tento lék snižuje riziko dalšího srdečního infarktu, mrtvice nebo úmrtí na onemocnění souvisejícím se srdcem.

Lék Brilique

Brilique (tikagrelor) je perorální antiagregační tableta na předpis, která se obvykle užívá dvakrát denně, ráno a večer. Používá se s denní udržovací dávkou aspirinu. Je schválen pro tato použití:

 • ke snížení rizika kardiovaskulární smrti, srdečního infarktu nebo mrtvice u pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS) nebo s anamnézou srdečního infarktu. Minimálně prvních 12 měsíců po AKS je lepší než klopidogrel.
 • ke snížení rizika tvorby sraženiny ve stentech pacientů, kteří byli stentováni pro léčbu AKS.
 • ke snížení rizika prvního srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody u pacientů s onemocněním koronárních tepen s vysokým rizikem takových příhod.
 • ke snížení rizika cévní mozkové příhody u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou (NIH Stroke Scale skóre ≤5) nebo vysoce rizikovou tranzitorní ischemickou atakou (TIA).

Brilique (ticagrelor) vyrábí společnost AstraZeneca a používá se od roku 2011.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jak lék Brilique funguje

Brilique působí na buňky zvané „trombocyty“. Tyto velmi malé krvinky pomáhají zastavit krvácení tím, že se seskupují a ucpávají malé otvory v cévách, které jsou rozříznuté nebo jinak poškozené.

Krevní destičky však mohou také vytvářet sraženiny v poškozených cévách v srdci a mozku. To může být velmi nebezpečné, protože:

 • sraženina může zcela přerušit průtok krve; To může způsobit srdeční infarkt (infarkt myokardu) nebo mozkovou mrtvici, popř
 • sraženina může částečně blokovat krevní cévy vedoucí k srdci; To snižuje průtok krve do srdce a může způsobit občasnou bolest na hrudi (nazývanou „nestabilní angina pectoris“).

Brilique pomáhá předcházet agregaci krevních destiček. Tím se snižuje pravděpodobnost tvorby krevní sraženiny, která může snížit průtok krve.

Brilique a alkohol

Neměli byste pít alkohol s přípravkem Brilique (tikagrelor), protože budete nejspíš také užívat aspirin. Kombinace aspirinu s alkoholem může vést ke krvácení do žaludku a vředům. Léčba přípravkem Brilique by neměla být zahájena, pokud máte jakékoli aktivní krvácení, jako je peptický vřed.

V příbalovém letáku k tomuto produktu výrobce mezi alkoholem (etanolem) a Brilique nehlásí žádnou interakci lék-lék. Během užívání přípravku Brilique a aspirinu byste se však měli preventivně vyvarovat konzumace alkoholu. Pití alkoholu během užívání aspirinu může zvýšit riziko žaludečních vředů nebo krvácení.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Cena a doplatek

Spolupráce zdravotní pojišťovny je při vydávání léku Brilique trochu složitá.

Přípravek je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař s touto specializovanou způsobilostí (vnitřní lékařství, kardiologie, dětská kardiologie, angiologie), který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.

Pojišťovna přispívá na takzvanou základní úhradu a na druhou úhradu. Navíc jsou stanoveny následující podmínky pro získání příspěvku:

Základní úhrada

Přípravek Brilique, podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen v prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem (tj. nestabilní anginou pectoris, infarktem myokardu bez elevace ST segmentu nebo infarktem myokardu s elevací ST segmentu), včetně pacientů léčených medikamentózně, a pacientů, kteří byli ošetřeni perkutánní koronární intervencí nebo po koronárním arteriálním bypassu.

Ticagrelor je hrazen až po dobu 12 měsíců, pokud není dřívější ukončení léčby klinicky indikováno.

Druhá úhrada

Přípravek Brilique v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou je hrazen u pacientů s anamnézou infarktu myokardu a s vysokým rizikem aterotrombotických příhod, kteří tolerovali předchozí duální protidestičkovou léčbu bez krvácivých komplikací. Léčbu lze zahájit minimálně jeden rok (např. jako pokračování po úvodní jednoroční léčbě inhibitory receptoru pro adenosin difosfát (ADP)) a maximálně dva roky od akutní příhody. Léčba trvá nejvýše 3 roky od jejího zahájení.

Pacient s vysokým rizikem aterotrombotických příhod je definován věkem 50 let a více a musí splňovat alespoň jedno z následujících dodatečných vysoce rizikových faktorů:

 • Věk nad 65 let;
 • Diabetes mellitus vyžadující medikaci;
 • Další infarkt myokardu v anamnéze;
 • Vícečetné onemocnění koronárních tepen;
 • Chronická renální dysfunkce definovaná clearance kreatininu pod 60 ml/min.

Doplatek

Brilique je drahý lék. Brilique se na našem trhu vyskytuje ve variantách potahovaná tableta o síle 60 a 90 mg a jako tableta dispergovatelná v ústech o síle 90 mg.

Cena Brilique blistr 56 tablet 60 mg

Cena za blistr 56 tablet o síle 60 mg se může vyšplhat až na 1860 Kč, ale v průměru stojí okolo 1350 Kč. Pojišťovna v rámci základní úhrady po dobu prvního roku léčby přispívá jen velmi málo, pouhých 50 až 60 Kč. Zbytek drahé ceny doplácí pacient. V dalších letech v rámci druhé úhrady je pojišťovna naopak štědrá a pacient tak doplácí pouze částku maximálně 260 Kč.

Cena Brilique blistr 56 tablet 90 mg

Cena za blistr 56 tablet o síle 90 mg se může vyšplhat až na 1930 Kč, ale v průměru stojí okolo 1400 Kč. Pojišťovna v rámci základní úhrady po dobu prvního roku léčby přispívá jen velmi málo, pouhých 80 až 95 Kč. Zbytek této drahé ceny doplácí pacient. V dalších letech v rámci druhé úhrady je pojišťovna naopak štědrá a přispívá na celou cenu tohoto léku, takže pacient při jeho výdeji nehradí vůbec nic.

Cena Brilique blistr 56 tablet dispergovatelných v ústech 90 mg

Cena za blistr 56 tablet dispergovatelných v ústech o síle 90 mg se může vyšplhat až na 2090 Kč, ale v průměru stojí okolo 1520 Kč. Pojišťovna v rámci základní úhrady po dobu prvního roku léčby přispívá jen velmi málo, pouhých 80 až 95 Kč. Zbytek této drahé ceny doplácí pacient. V dalších letech v rámci druhé úhrady je pojišťovna naopak štědrá a přispívá tak, že pacient doplácí pouze symbolickou částku okolo 111 Kč.

Ceny jsou relativní, protože si je určuje každá lékárna jinak a vždy se vyplatí obvolat si lékárny ve svém širším okolí a zjistit, kde je tento lék nejlevnější.

Náhrada za lék Brilique

Alternativy k léku Brilique:

 • clopidogrel;
 • prasugrel;
 • dipyridamole;
 • dipyridamole/aspirin;
 • ticlopidine;
 • eptifibatide;
 • warfarin;
 • heparin.
výběr z naší tvorby
pokračování článku

SPC k léku Brilique

odkaz na článek

. Lék Brilique [online]. Warfarin-dieta.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.Zajímavé články

Warfarin-dieta

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS