Informace od zdravotní sestry

MENU

  

WARFARIN

  

HODNOTY INR

  

DIETA

  

ALTERNATIVY

  

Tomanol a Warfarin

 


Aktualizováno:

Léčba Warfarinem

Tomanol je lék na bolest obsahující účinnou látku fenylbutazon. Tomanol patří do skupiny léčiv s názvem Pyrazolidindiony. Jeho aplikace je spojena s rizikem agranulocytózy a vzniku edémů, plazmatický poločas trvá několik dnů, proto není běžně používán, v některých zemích je jeho aplikace omezena na akutní záchvaty dny a m. Bechtěrev. Nesmí se podávat déle než týden.

Co je to lék Tomanol

Tomanol obsahuje účinnou látku fenylbutazon, která byla v roce 1949 zpřístupněna pro použití u lidí pro léčbu revmatoidní artritidy a dny. V České republice však již není schválen, a proto není uváděn na trh pro žádné lidské použití. Ve Spojeném království se používá k léčbě ankylozující spondylitidy, ale pouze v případě, že jiné terapie nejsou vhodné.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Tomanol u koní

Fenylbutazon, což je účinné látka Tomanolu, je nejběžněji používaným NSAID pro koně. Používá se pro tyto účely:

  • Analgezie: Používá se k úlevě od bolesti při infekcích a muskuloskeletálních poruchách, včetně podvrtnutí, poranění z přetěžování, tendinitidy, artralgie, artritidy a laminitidy. Stejně jako ostatní NSAID působí přímo na muskuloskeletální tkáň na zmírnění zánětu, čímž snižuje sekundární zánětlivé poškození, zmírňuje bolest a obnovuje rozsah pohybu. Neléčí muskuloskeletální onemocnění ani dobře nepůsobí na bolesti při kolikách.
  • Antipyréza: Používá se ke snížení horečky. Jeho antipyretické vlastnosti mohou maskovat další příznaky.

Toomanol u psů

Účinná látka Tomanolu fenylbutazon se příležitostně používá u psů k dlouhodobější léčbě chronické bolesti, zejména v důsledku osteoartrózy. Hranice bezpečnosti pro všechna léčiva NSAID je u psů úzká a ostatní NSAID se používají častěji (etodolak a karprofen). Psi, kteří dostávají chronickou léčbu fenylbutazonem, by měli být sledováni s pravidelným krevním obrazem a sledováním ledvin.

Mezi vedlejší účinky fenylbutazonu u psů patří gastrointestinální ulcerace, úbytek kostní dřeně, vyrážky, malátnost, krevní dyskrazie a snížený průtok krve ledvinami.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Dávkování a podávání u koní

Fenylbutazon má poločas eliminace z plazmy 4–8 hodin, avšak poločas zánětlivého exsudátu je 24 hodin, proto může postačovat jednorázová denní dávka, i když se často používá dvakrát denně. Lék je považován za zcela netoxický, je-li podáván ve vhodných dávkách (2,2–4,4 mg/kg/den), a to i při opakovaném použití. Tato dávka byla zdvojnásobena u nemocí, které způsobují silnou bolest, jako je laminitida, ale je toxická, pokud se opakuje dlouhodobě, a výjimečně vysoké dávky (15 mg/kg/den nebo vyšší) mohou zvíře zabít za méně než týden.

Fenylbutazon může být podáván orálně (ve formě pasty, prášku nebo krmiva) nebo intravenózně. Neměl by být podáván intramuskulárně nebo injekcí do jiného místa než do žíly, protože může způsobit poškození tkáně. K poškození tkáně a edému může také dojít, pokud je lék opakovaně injikován do stejné žíly.

Vedlejší účinky a nevýhody

Nežádoucí účinky fenylbutazonu jsou podobné jako u jiných NSAID. Předávkování nebo dlouhodobé užívání může způsobit gastrointestinální vředy, krevní dyskrazii, poškození ledvin (primárně na dávce závislá renální papilární nekróza), orální léze, pokud jsou podávány ústy, a vnitřní krvácení. To je zvláště výrazné u mladých, nemocných nebo vystresovaných koní, kteří jsou méně schopni metabolizovat tento lék. Účinky gastrointestinálního poškození zahrnují edém nohou a břicha, dochází k úniku krevních bílkovin do střev, což má za následek sníženou chuť k jídlu, nadměrnou žízeň, ztrátu hmotnosti, slabost a v pokročilých stádiích selhání ledvin a smrt. Fenylbutazon může také způsobit agranulocytózu .

Fenylbutazon zesiluje antikoagulační účinek antagonistů vitaminu K, jako je Warfarin nebo Fenprokumon. Fenylbutazon vytěsňuje Warfarin z vazebných míst v plazmě a mohou se objevit toxické hladiny v krvi vedoucí ke krvácení. Může zhoršit problémy s ledvinami nebo játry.

Fenylbutazon může být toxický pro embryo a může se přenášet pupeční šňůrou a mlékem .

Fenylbutazon lze použít u hříbat. Předčasně narozená hříbata, septikemická hříbata, hříbata s pochybnou funkcí ledvin nebo jater a hříbata s průjmem vyžadují pečlivé sledování. S fenylbutazonem se často používají léky na ochranu GI traktu, jako je omeprazol, cimetidin a sukralfát.

Vysoké dávky fenylbutazonu mohou být považovány za porušení pravidel v rámci některých jezdeckých organizací, protože droga může zůstat v krevním řečišti čtyři až pět dní po podání.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny řadí tento lék do skupiny 3; tj. „neklasifikovatelné, pokud jde o jeho karcinogenitu pro člověka“.

Použití u koní je omezeno na ty, které nejsou určeny ke konzumaci lidmi. Metabolity fenylbutazonu mohou u lidí způsobit aplastickou anémii.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Výzkum potenciální karcinogenity

Názory na karcinogenitu fenylbutazonu u zvířat jsou rozporuplné; žádný důkaz nenaznačuje, že v terapeutických dávkách způsobuje rakovinu u lidí. Maekawa a kol. (1987) nezjistili žádný zvýšený výskyt rakoviny u potkanů ​​DONRYU krmených stravou obsahující 0,125 % nebo 0,25 % fenylbutazonu během dvou let. Na druhou stranu Kari et al. (1995) zjistili vzácný typ rakoviny ledvin u potkanů ​​(13 ze 100) a zvýšený výskyt rakoviny jater u samců potkanů, kterým byl po dobu dvou let podáván fenylbutazon v dávce 150 a 300 mg/kg tělesné hmotnosti. Tennant (1993) uvedl fenylbutazon jako nemutagenní karcinogen. Kirkland a Fowler (2010) uznali, že zatímco počítačový software, který simuluje interakci chemikálií s DNA, nepředpokládá, že fenylbutazon je mutagen , [19] jedna laboratorní studie ukázala, že fenylbutazon jemně změnil strukturu chromozomů buněk kostní dřeně myší. Kirkland a Fowler (2010) dále vysvětlili, že teoretické karcinogenní účinky fenylbutazonu u lidí nelze studovat, protože pacientům, kterým byl lék předepsán, byly podávány dávky hluboko pod úrovní, která by mohla být zjevná (<1 mM ). Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 1987 uvedla, že neexistují dostatečné důkazy o karcinogenním účinku na člověka.

Interakce

Jiné protizánětlivé léky, které mají tendenci způsobovat GI vředy, jako jsou kortikosteroidy a další NSAID, mohou zvýšit riziko krvácení. Riziko krvácení také zvyšuje kombinace s antikoagulancii, zejména deriváty kumarinu, jako je Warfarin. Vyhněte se kombinaci s jinými hepatotoxickými léky.

Fenylbutazon může ovlivnit krevní hladiny a trvání účinku fenytoinu, kyseliny valproové, sulfonamidů, sulfonylmočovinových antidiabetik, barbiturátů , prometazinu , rifampicinu , chlorfeniraminu, difenhydraminu a penicilinu G.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Předávkování

Předávkování fenylbutazonem může způsobit selhání ledvin, poškození jater, úbytek kostní dřeně a žaludeční ulceraci nebo perforaci. Mezi časné příznaky toxicity patří ztráta chuti k jídlu a deprese.

Chemie Tomanolu

Tomanol obsahuje účinnou látku s názvem fenylbutazon, což je krystalická látka. Získává se kondenzací diethyl - n -butylmalonátu s hydrazobenzenem v přítomnosti báze. Ve skutečnosti to představuje vytvoření heterocyklického systému jednoduchou laktamizací.

odkaz na článek

. Tomanol a Warfarin [online]. Warfarin-dieta.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.Zajímavé články

Warfarin-dieta

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS